Art. 343. Dovada bunurilor sotilor

(1) Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.

(2) Dovada ca un bun este propriu se poate face intre soti prin orice mijloc de proba. In cazul prevazut la art. 340 lit. a), dovada se face in conditiile legii.

(3) Pentru bunurile mobile dobandite anterior casatoriei, inainte de incheierea acesteia se intocmeste un inventar de catre notarul public sau sub semnatura privata, daca partile convin astfel. In lipsa inventarului, se prezuma, pana la proba contrara, ca bunurile sunt comune.

Prin interpretarea per a contrario a art. 343 alin. (1) C. civ., se poate deduce ca, intre soti, calitatea de bun propriu trebuie dovedita. De fapt, acest lucru este stipulat expressis verbis de art. 343 alin. (2) teza I C. civ. In concret, potrivit acestui text, dovada ca un bun este propriu se poate fce intre soti cu orice mijloc de dovada.
(…) Astfel, in temeiul art. 343 alin. (2) teza a II-a C. civ., dovada bunurilor prevazute de art. 340 lit. a) C. civ. se face “in conditiile legii”. Bunurile prevazute de art. 340 lit. a) C. civ. sunt dobandite prin “acte juridice solemne”, adica prin mostenire legala, testament sau donatie. Pe cale de consecinta, in cazul acestor bunuri, intre soti, dovada se face cu certificatul de mostenitor sau cu actul autentic notarial ori hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune. In schimb, in cazul donatiilor, dovada se face cu contractul de donatie intocmit in forma autentica, in conditiile art. 1011 C. civ., cu exceptia donatiilor indirecte, a celor deghizate si darurilor manuale, care pot fi dovedite prin orice mijloc de proba. [I. A. Cionca, Partajul bunurilor comune ale sotilor. Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015. p. 91-92]