Art. 348. Aportul de bunuri comune

Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societati, asociatii sau fundatii, in conditiile legii.