Art. 355. Lichidarea regimului comunitatii

(1) La incetarea comunitatii, aceasta se lichideaza prin hotarare judecatoreasca sau act autentic notarial.

(2) Pana la finalizarea lichidarii, comunitatea subzista atat in privinta bunurilor, cat si in privinta obligatiilor.

(3) Cand comunitatea inceteaza prin decesul unuia dintre soti, lichidarea se face intre sotul supravietuitor si mostenitorii sotului decedat. In acest caz, obligatiile sotului decedat se divid intre mostenitori proportional cu cotele ce le revin din mostenire.

De lege lata, etapele presupuse de incetarea vietii in comun a sotilor sunt urmatoarele:
– incetarea regimului matrimonial, indiferent daca aceasta intervine ca urmare a incetarii, desfacerii sau desfiintarii casatoriei sau a modificarii regimului matriminial in timpul casatoriei;
– incetarea comunitatii, care presupune ca elementele active si pasive dobandite pana la acel moment isi pastreaza caracterul comun (bunurile ramanand in devalmasie), iar bunurile dobandite si datoriile contractate ulterior vor fi proprii ale sotului dobanditor. Referitor la comunitatea existenta, se aplica in continuare regulile reginmului matrimonial al comunitatii legale compatibile cu situatia sotilor. (…)
– lichidarea comunitatii sau partajul, in cadrul caruia fiecare sot isi preia bunurile proprii, se impart bunurile comune dupa stabilirea cotei ce revine fiecarui sot si se regularizeaza datoriile. Lichidarea se realizeaza prin hotarare judecatoresaca sau act autentic notarial. Este adevarat ca prevederea acestei forme nu era neaparat necesara si va genera cheltuieli inutile, mai ales atunci cand sotii au doar bunuri mobile si se inteleg cu privire la impartirea lor. [C.C. Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu 2012, p. 124]