Art. 357. Lichidarea comunitatii. Partajul

(1) In cadrul lichidarii comunitatii, fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii, dupa care se va proceda la partajul bunurilor comune si la regularizarea datoriilor.

(2) In acest scop, se determina mai intai cota-parte ce revine fiecarui sot, pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune, cat si la indeplinirea obligatiilor comune. Pana la proba contrara, se prezuma ca sotii au avut o contributie egala.

(3) Dispozitiile art. 364 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Procesul de lichidare a comunitatii parcurge trei etape, si anume: preluarea de catre fiecare sot a bunurilor sale proprii; partajul; regularizarea datoriilor. Practic, partajul se prezinta ca o operatiune in cadrul procesului de lichidarea a comunitatii. [I.A. Cionca, Partajul bunurilor comune ale sotilor, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015, p. 125]

Lichidarea comunitatii nu echivaleaza cu incetarea regimului matrimonial. Astfel, lichidarea comunitatii priveste numai regimurile matrimoniale de comunitate, iar incetarea regimului matrimonial vizeaza toate modalitatile acestuia, inclusiv cel al separatiei de bunuri. [I.A. Cionca, Partajul bunurilor comune ale sotilor. Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015, p. 125]