Art. 358. Partajul in timpul regimului comunitatii

(1) In timpul regimului comunitatii, bunurile comune pot fi impartite, in tot sau in parte, prin act incheiat in forma autentica notariala, in caz de buna invoiala, ori pe cale judecatoreasca, in caz de neintelegere.

(2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Bunurile atribuite fiecarui sot prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neimpartite raman bunuri comune.

(4) Regimul comunitatii nu inceteaza decat in conditiile legii, chiar daca toate bunurile comune au fost impartite potrivit acestui articol.

Se pune intrebarea daca sunt permise cu privire la bunurile comune ale sotilor conventiile referitoare la suspendarea partajului, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 672, respectiv sa nu fie incheiate pentru o perioada mai mare de 5 ani, iar, in cazul imobilelor, sa fie incheiate in forma autentica si supuse formalitatilor de publicitate prevazute de lege. Obiectiunea ar putea fi intemeiata pe dispozitiile art. 359, potrivit caruia orice conventie contrara este lovita de nulitate absoluta, in masura in care nu este compatibila cu regimul comunitatii conventionale. Consideram ca o asemenea conventie nu este contrara regimului comunitatii legale, deoarece nu afecteaza structura si functionarea acestuia. Dimpotriva, se poate considera ca nu este decat o aplicatie a unei reguli din materia proprietatii comune, de natura sa asigure consolidarea masei de bunuri comune a sotilor. De asemenea, este si o conventie compatibila cu regimul comunitatii conventionale, care in art. 367 lit. e) permite ca sotii sa deroge de la regimul comunitatii legale in ceea ce priveste modalitatile privind lichidarea comunitatii. Chiar daca partajul bunurilor comune in timpul casatoriei nu se confunda cu lichidarea comunitatii, care se realizeaza la incetarea regimului matrimonial, ceea ce intereseaza este faptul ca lichidarea presupune partajul [puntea dintre ele a fost realizata chiar de legiuitor prin trimiterea facuta de art. 358 alin. (2), in materia partajului in timpul casatoriei si la art. 357 alin. (2) referitor la partajul in cadrul lichidarii comunitatii]. Conventia de suspendare a partajului, desi s-ar putea considera ca, indirect, are ca efect o modificare a regimului comunitatii legale sub acest aspect, nu are insa natura unei conventii matrimoniale propriu-zise de modificare directa a regimului matrimonial, ci urmeaza regimul prevazut de art. 672. [M. Avram, Drept civil. Familia, Editura Hamangiu 2013, p. 296]