Art. 361. Inventarul bunurilor mobile

(1) La adoptarea acestui regim, notarul public intocmeste un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobandire.

(2) Se poate intocmi un inventar si pentru bunurile mobile dobandite in timpul separatiei de bunuri.

(3) In toate cazurile, pentru opozabilitate fata de terti, inventarul se anexeaza la conventia matrimoniala, supunandu-se acelorasi formalitati de publicitate ca si conventia matrimoniala.

(4) In lipsa inventarului se prezuma, pana la proba contrara, ca dreptul de proprietate exclusiva apartine sotului posesor.

(5) Daca bunul a fost dobandit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei conditii de forma pentru validitate ori unor cerinte de publicitate, dreptul de proprietate exclusiva nu se poate dovedi decat prin inscrisul care indeplineste formele cerute de lege.

Desi din maniera de redactare a textului  (alin. 1, sn. LL) ar rezulta ca intocmirea inventarului constituie o obligatie in sarcina notarului chemat sa autentifice conventia matrimoniala, (…) in practica, intocmirea sau nu a respectivului inventar ramane la aprecierea viitorilor soti sau, dupa caz, a sotilor, situandu-ne in perimetrul de autonomie de vointa a acestora. Interpretarea in acest sens rezulta in mod neechivoc si din continutul normativ al art. 361 alin. (4) NCC care ofera o solutie subsidiara pentru ipoteza lipsei inventarului. [C.M. Nicolescu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 383]

In lipsa inventarului se prezuma, pana la proba contrara, ca dreptul de proprietate exclusiva apartine sotului posesor. Desi inventarul este obligatoriu pentru bunurile proprii dobandite anterior regimului comunitatii, legiuitorul a reglementat si ipoteza in care, din culpa partilor sau a notarului, inventarul nu s-a intocmit sau nu au fost indeplinite formele de publicitate. Pentru aceasta situatie s-a instituit prezumtia iuris tantum ca dreptul de proprietate apartine sotului posesor. Daca posesia este exercitata in comun, de exemplu, in cazul mobilelor si obictelor gospodariei casnice, bunul va fi prezumat ca apartine sotilor in coproprietate. Prezumtia se aplica si bunurilor dobandite in timpul separatiei, in lipsa inventarului sau aprobei contrare realizate prin alt mijloc de proba. Dispozitia din alin. (4) nu reprezinta o derogare, ci o aplicatie speciala a regulii generale ca, in privinta bunurilor mobile, posesia valoreaza titlul. [C.C. Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu 2012, p. 135]