Art. 362. Bunurile proprietate comuna pe cote-parti

(1) Bunurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti, in conditiile legii.

(2) Dovada coproprietatii se face in conditiile art. 361, care se aplica in mod corespunzator.