Art. 404. Raporturile dintre parinti si copiii lor minori in alte cazuri

In cazul prevazut la art. 293 alin. (2), instanta hotaraste asupra raporturilor dintre parinti si copiii lor minori, dispozitiile art. 396-403 fiind aplicabile in mod corespunzator.