Art. 437. Inadmisibilitatea renuntarii

(1) In actiunile privitoare la filiatie nu se poate renunta la drept.

(2) De asemenea, cel care introduce o actiune privitoare la filiatie in numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdictie judecatoreasca, precum si copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de actiune nu pot renunta la judecarea ei.

In aplicarea dispozitiilor art. 437 alin. (2), mama copilului nu poate renunta la actiunea in stabilirea paternitatii si nici nu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului, prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatii copilului, deoarece actiunea apartine copilului, mama fiind indreptatita numai sa o exercite, iar renuntarea sau tranzactia, ar contraveni interesului superior al copilului [art. 2 alin. (3) din Legea nr. 272/2004]. [M. Avram, Drept civil. Familia, Editura Hamangiu 2013, p. 391]