Art. 495. Inapoierea copilului de la alte persoane

(1) Parintii pot cere oricand instantei de tutela inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept.

(2) Instanta de tutela poate respinge cererea numai daca inapoierea este vadit contrara interesului superior al copilului.

(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispozitiile art. 264 fiind aplicabile.