Art. 497. Schimbarea locuintei copilului

(1) Daca afecteaza exercitiul autoritatii sau al unor drepturi parintesti, schimbarea locuintei copilului, impreuna cu parintele la care locuieste, nu poate avea loc decat cu acordul prealabil al celuilalt parinte.

(2) In caz de neintelegere intre parinti, hotaraste instanta de tutela potrivit interesului superior al copilului, luand in considerare concluziile raportului de ancheta psihosociala si ascultandu-i pe parinti. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozitiile art. 264 fiind aplicabile.

Instanţa consideră că măsura existentă, cu privire la locuinţa copilului se impune a fi modificată. Aceasta întrucât minorul este pus a face faţă separării în fapt a părinţilor săi şi stării conflictuale dintre ei. (…) minorul a părăsit domiciliul mamei și locuiește fără forme legale la domiciliul tatălui, acest lucru s-a datorat faptului că mama a manifestat dezinteres față de acesta, nu i-a acordat atenția cuvenită situație care s-a reflectat în scăderea randamentului școlar precum și distragerea minorului de la preocupările obișnuite în raport cu vârsta sa, precum și faptul că mama a lăsat minorul în grija concubinului său pe o perioadă de 2 luni cât a fost plecată în Spania. Ori vârsta copilului şi preocupările specifice acesteia sunt relevante şi trebuie avute în vedere iar la această vârstă copilul are mai multă nevoie de îngrijire, afecţiune şi prezenţa unui părinte în viața sa. Minorul şi-a manifestat dorinţa de a locui cu tatăl său, şi-a manifestat ataşamentul faţă de acesta.
În nici un caz copilul nu trebuie supus unor stări şi situaţii traumatizante, părinţii în acest caz trebuind să dea dovadă de înţelegere şi maturitate pentru a asigura copilului un climat de linişte, siguranţă şi echilibru.
În consecinţă, ţinând seama şi de concluziile referatului de anchetă socială din care rezultă că tatăl poate oferi condiţii bune de locuit, că acesta are condiţiile materiale şi morale unei creşteri şi dezvoltări corespunzătoare a copilului minor (…), ţinând seama de disp. art. 403, rap. la art. 400, alin 2 Cod civil, instanţa va schimba locuinţa minorului la locuinţa tatălui. [Judecătoria Hârşova, Sentinţa civilă nr. 28/2015, portal.just.ro]