Art. 503. Modul de exercitare a autoritatii parintesti

(1) Parintii exercita impreuna si in mod egal autoritatea parinteasca.

(2) Fata de tertii de buna-credinta, oricare dintre parinti, care indeplineste singur un act curent pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea indatoririlor parintesti, este prezumat ca are si consimtamantul celuilalt parinte.