Art. 530. Modalitatile de executare

(1) Obligatia de intretinere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului si, dupa caz, a cheltuielilor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala.

(2) Daca obligatia de intretinere nu se executa de bunavoie, in natura, instanta de tutela dispune executarea ei prin plata unei pensii de intretinere, stabilita in bani.

(3) Pensia de intretinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau intr-o cota procentuala din venitul net lunar al celui care datoreaza intretinere. Dispozitiile art. 529 alin. (2) si (3) raman aplicabile.

Desi art. 530 alin.1 C.civil prevede ca regula executarea in natura a obligatiei de intretinere, trebuie avute in vedere si dispozitiile art. 499 C.civil, respectiv particularitatile spetei. In acest sens, legiuitorul a avut in vedere ca obligatia de intretinere se executa ca regula in natura atât timp cât parintele locuieste cu minorul, fiind vorba despre o obligatie complexa, care cuprinde atât intretinerea materiala, dar si nevoia de dezvoltare spirituala, psihologica a copilului, de educare a acestuia. Or, prin executare in natura, in aceasta materie, nu se poate restrânge obligatia la a asigura hrana, haine, ci trebuie urmarit interesul major al copilului de a deveni, prin educatie, o persoana capabila sa faca fata provocarilor vietii. Ca atare, in situatia parintelui care nu locuieste cu copilul, obligatia sa este necesar a se transforma in bani. De altfel, din chiar acordul asupra pastrarii legaturilor personale cu minorii dat in instanta rezulta ca mama pârâta reclamanta reconventional nu ar putea indeplini altfel obligatia sa legala de intretinere in natura data fiind limitarea in timp a prezentei fizice alaturi de copil a parintelui care locuieste separat. [Tribunalul Gorj, Decizia civila nr. 833/2014, portal.just.ro]