Art. 540. Bunurile mobile prin anticipatie

(1) Bogatiile de orice natura ale solului si subsolului, fructele neculese inca, plantatiile si constructiile incorporate in sol devin mobile prin anticipatie, atunci cand, prin vointa partilor, sunt privite in natura lor individuala in vederea detasarii lor.

(2) Pentru opozabilitate fata de terti, este necesara notarea in cartea funciara.