Art. 552. Formele de proprietate

Proprietatea este publica sau privata.