Art. 582. Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinta

(1) In cazul in care autorul lucrarii autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de rea-credinta, proprietarul imobilului are dreptul:
a) sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea funciara ca proprietar al lucrarii, cu plata, la alegerea sa, catre autorul lucrarii, a jumatate din valoarea materialelor si a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului; sau
b) sa ceara obligarea autorului lucrarii la desfiintarea acesteia; sau
c) sa ceara obligarea autorului lucrarii sa cumpere imobilul la valoarea de circulatie pe care acesta ar fi avut-o daca lucrarea nu s-ar fi efectuat.

(2) Desfiintarea lucrarii se face, cu respectarea dispozitiilor legale in materie, pe cheltuiala autorului acesteia, care este tinut totodata sa repare orice prejudicii cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosinta.

Desi nu se mentioneaza expres, in cazul exprimarii optiunii pentru desfiintarea lucrarii, proprietarul imobilului are dreptul la repunerea imobilului in situatia anterioara si la obligarea autorului lucrarii la plata de daune interese [elemente expres reglementate in art. 584 alin. (2) lit. b) NCC, in materia lucrarilor adaugate utile realizate cu rea-credinta]. [A.G. Uluitu in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 196]