Art. 590. Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor

(1) Pana la data incheierii conventiei sau a introducerii actiunii de catre cel indreptatit la inscrierea in cartea funciara, autorul lucrarii isi poate ridica materialele.

(2) Daca lucrarea a fost efectuata cu rea-credinta, autorul acesteia va putea fi obligat, daca este cazul, la plata de daune-interese.

Desi formularea textului alin. (1) este destul da vaga, intrucat se refera la posibilitatea de a-si „ridica materialele”, el trebuie interpretat restrictiv fiind aplicabil doar in acele situatii in care riicarea materialelor este posibila fara a deteriora imobilul. O interpretare contrara ar duce la concluzia absurda ca autorul de buna credinta ar putea sa isi ridice materialele chiar prin deteriorarea imobilului, fara a fi obligat la despagubiri, intrucat aceasta solutie este prevazuta, de art. 591 alin. (2), doar pentru cel de rea credinta. Solutia ridicarii materialelor nu este admisibila nici in cazul in care materialele au fost incorporate in imobil in asa fel incat si-au pierdut identitatea, devenind parti ale imobilului si devenind prin aceasta bunuri imobile (art. 537 NCC). [F. Morozan in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 883]