Art. 595. Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii

Ori de cate ori, in aplicarea unei dispozitii din prezenta sectiune, instanta este investita sa stabileasca intinderea indemnizatiei sau a despagubirii, ea va tine seama de valoarea de circulatie a bunului calculata la data hotararii judecatoresti.

Ori de cate ori accesiunea imobiliara artificiala, ca mod de dobandire a dreptului de proprietate, presupune nasterea prealabila a dreptului potestativ de accesiune (ceea ce se intampla in toate cazurile, cu exceptia cazului lucrarilor adaugate necesare), problema identificarii debitorului obligatiei corelative dreptului de creanta al autorului lucrarii are doua aspecte: mai intai, debitorul trebuie sa fie stabilit in raport cu momentul nasterii dreptului de creanta; apoi odata ce s-a nascut dreptul de creanta, trebuie sa fie stabilita natura juridica a obligatiei corelative. [V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 352]