Art. 598. Accesiunea mobiliara

(1) Bunul mobil produs cu materialele altuia apartine celui care l-a confectionat sau, dupa caz, proprietarului materialelor, in functie de raportul dintre manopera si valoarea materialelor, determinat la data confectionarii bunului.

(2) Proprietarul bunului datoreaza despagubiri egale cu valoarea manoperei sau, dupa caz, cu valoarea materialelor.

Alin. (2) al art. 598 stabileste obligatia celui ce a dobandit proprietatea bunului potrivit alin. (1) de a plati despagubiri egale cu valoarea manoperei sau, dupa caz, cu valoarea materialelor. Textul de lege nu se refera la modalitatea de stabilire a despagubirilor, mai exact data la care se raporteaza. Se considera ca: a) art. 598 alin. (1) referitor la data la care se raporteaza valoarea materialelor si manoperei pentru a se stabili proprietarul nu este incident si pentru stabilirea despagubirilor; b) desi art. 595 NCC se refera doar la stabilirea despagubirii in cazul accesiunii imobiliare artificiale, textul de lege ar trebui aplicat prin analogie si la aceasta situatie, intrucat doar asa ar avea loc o reparatie integrala; la stabilirea despagubirii se va tine seama de valoarea de circulatie a materialului sau a manoperei, calculata la data hotararii judecatoresti. [F. Morozan in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 890]