Art. 601. Regulile aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor unite

Daca nu se poate obtine separarea bunurilor mobile unite sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 598 si 599.