Art. 606. Cheltuielile referitoare la irigatii

(1) Proprietarul care vrea sa foloseasca pentru irigarea terenului sau apele naturale si artificiale de care poate dispune in mod efectiv are dreptul ca, pe cheltuiala sa exclusiva, sa faca pe terenul riveranului opus lucrarile necesare pentru captarea apei.

(2) Dispozitiile art. 605 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.