Art. 609. Despagubirile datorate proprietarului fondului pe care se afla izvorul

(1) Proprietarul fondului pe care se afla izvorul poate cere repararea prejudiciilor cauzate de persoana care, prin lucrarile efectuate, a secat, a micsorat ori a alterat apele sale.

(2) Daca starea de fapt o permite, proprietarul fondului poate pretinde restabilirea situatiei anterioare atunci cand apa era indispensabila pentru exploatarea fondului sau.

(3) In cazul in care izvorul se intinde pe doua fonduri invecinate, dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator, tinand seama de intinderea izvorului pe fiecare fond.

Din prevederile alin. (3) al art. 609, rezulta ca, daca izvorul se intinde pe doua fonduri invecinate, oricare dintre proprietari poate sa pretinda despagubiri sau restabilirea situatiei anterioare, in raport cu intinderea izvorului pe fiecare fond. Desi criteriul folosit de legiuitor in stabilirea despagubirilor se refera la intinderea izvorului pe fiecare fond afectat, consideram ca se impune evaluarea intinderii prejudiciului pe care il sufera fiecare dintre proprietarii vecini, care este posibil sa nu fie in toate cazurile proportionala cu intinderea izvorului pe cele doua fonduri. Instanta va fi suverana sa aprecieze in ce masura fiecare dintre prorietarii vecini este indreptatit la despagubiri pentru prejudiciul cauzat sau la restabilirea situatiei anterioare. [I. Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 139]