Art. 610. Regulile speciale privind folosirea apelor

Dispozitiile prezentului paragraf se completeaza cu reglementarile speciale in materia regimului apelor.