Art. 626. Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice

Proprietarul poate sa consimta la limitarea dreptului sau prin acte juridice, daca nu incalca ordinea publica si bunele moravuri.