Art. 631. Notiune

Dispozitiile prezentului capitol se aplica ori de cate ori, in temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobandire prevazut de lege, dreptul de proprietate privata are 2 sau mai multi titulari.

Adeseori se pune semnul egalitatii intre doua notiuni: coproprietate – indiviziune. Desi la o sumara analiza cele doua notiuni sunt similare, totusi intre ele exista diferente cel putin de natura cantitativa. Astfel, in timp ce coproprietatea se refera la un bun individual determinat, indiviziunea poarta asupra unei universalitati de bunuri. [I. Adam, Drept civil, Teoria generala a drepturilor reale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 341]