Art. 633. Prezumtia de coproprietate

Daca bunul este stapanit in comun, coproprietatea se prezuma, pana la proba contrara.

Coroborarea prevederilor art. 633 NCC cu acelea consacrate posesiei ne conduce la concluzia ca, prin „stapanirea” unui bun, trebuie sa intelegem numai posesia, in intelesul acordat termenului de prevederile art. 916 alin. (1) NCC, iar nu orice folosire a bunului. [E. Chelaru in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 695]