Art. 635. Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari

Coproprietarii vor imparti beneficiile si vor suporta sarcinile coproprietatii, proportional cu cota lor parte din drept.

In lipsa de stipulatie contrara, obligatiile coproprietarilor fata de o terta persoana sunt divizibile, iar nu solidare sau indivizibile. [G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 77]