Art. 636. Exercitarea in comun a dreptului de folosinta

(1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun in masura in care nu schimba destinatia si nu aduce atingere drepturilor celorlalti coproprietari.

(2) Cel care, impotriva vointei celorlalti proprietari, exercita in mod exclusiv folosinta bunului comun poate fi obligat la despagubiri.

Ordonanță președințială. Evacuarea unui coproprietar. ”Una din condițiile de admisibilitate a ordonanței președențiale este să existe măcar o aparență a dreptului în favoarea petentului. În cauza de față, părțile sunt împreună coproprietari în cote diferite asupra apartamentului din care se cere evacuarea pârâtei. Or, în condițiile în care coproprietarii au un drept de folosință comun asupra imobilului (fără a putea însă împiedica și fără a putea fi împiedicat să îl folosească), nici unul din ei nu ar putea cere evacuarea unui coproprietar din imobil, indiferent de motiv. Potrivit art. 636 alin. 2 Cod civil, cel care împotriva celorlalți proprietari exercită în mod exclusiv folosința bunului comun poate fi obligat doar la despăgubiri. În consecință dreptul de proprietate al unui coproprietar nu îi dă dreptul de a evacua pe celălalt coproprietar ocupant, chiar dacă folosința este abuzivă. Cel mult coproprietarul neocupant va putea obține reintegrarea sa în imobil, sau va putea solicita partajul.” [Tribunalul Iași, Decizia civilă nr. 1016/2015, www.rolii.ro]