Art. 660. Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune

(1) Zidul, santul, precum si orice alta despartitura intre doua fonduri sunt prezumate a fi in proprietatea comuna a vecinilor, daca nu rezulta contrariul din titlul de proprietate, dintr-un semn de necomunitate ori daca proprietatea comuna nu a devenit proprietate exclusiva prin uzucapiune, in conditiile legii.

(2) Dispozitiile art. 651 sunt aplicabile in mod corespunzator.