Art. 671. Imparteala partilor comune ale cladirilor

(1) Partajul este inadmisibil in cazurile prevazute de sectiunile a 3-a si a 4-a din prezentul capitol, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Cu toate acestea, partajul poate fi cerut in cazul partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci cand aceste parti inceteaza de a mai fi destinate folosintei comune.

(3) In cazul proprietatii periodice si in celelalte cazuri de coproprietate fortata, partajul este posibil numai prin buna invoiala.

Art. 671 alin. (1) C. civ., implica o interpretare extensiva.
Sustine aceasta interpretare insasi faptul ca textul analizat se refera la interzicerea partajului in cazul proprietatii comune in devalmasie fara sa faca distinctie in legatura cu obiectul dreptului de proprietate. O interpretare restrictiva este contrara principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, ceea ce, neindoielnic, este inadmisibil.
Este de principiu faptul ca dispozitiile legale nu se plica prin denumirile marginale, ci prin continutul lor normativ. Sub acest aspect, art. 47 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 este lipsit de echivoc, intrucat dispune ca titlurile marginale au rorlul de a exprima sintetic obiectul articolelor, fara ca acestea (titlurile) sa aiba semnificatie proprie in continutul reglementarii (s.n.)
In cazul art. 671 C. civ., atunci cand legiuitorul a dorit sa imprime caracter restrictiv unor norme, a prevazut in mod expres acest lucru. In acest sens sunt dispozitiile alin. (2), care excepteaza partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente, atunci cand aceste parti inceteaza de a mai fi destinate folosintei comune, si cele ale alin. (3), prin care este instituita obligativitatea partajului prin buna invoiala in cazul proprietatii periodice si in celelalte cazuri de coproprietate fortata. [I. A. Cionca, Partajul bunurilor comune ale sotilor, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015, p. 258-259]