Art. 675. Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii

Partajul poate fi cerut chiar atunci cand unul dintre coproprietari a folosit exclusiv bunul, afara de cazul cand acesta l-a uzucapat, in conditiile legii.