Art. 686. Regulile aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie

Prevederile prezentei sectiuni sunt aplicabile bunurilor aflate in coproprietate, indiferent de izvorul sau, precum si celor aflate in devalmasie.