Art. 690. Drepturile si obligatiile coproprietarilor

(1) Fiecare coproprietar este obligat sa faca toate actele de conservare, in asa fel incat sa nu impiedice ori sa nu ingreuneze exercitarea drepturilor celorlalti coproprietari. Pentru reparatiile mari, coproprietarul care avanseaza cheltuielile necesare are dreptul la despagubiri in raport cu valoarea drepturilor celorlalti coproprietari.

(2) Actele prin care se consuma in tot sau in parte substanta bunului pot fi facute numai cu acordul celorlalti coproprietari.

(3) La incetarea intervalului, coproprietarul este dator sa predea bunul coproprietarului indreptatit sa il foloseasca in urmatorul interval.

(4) Coproprietarii pot incheia un contract de administrare, dispozitiile art. 644 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

In materia proprietatii periodice nu se prevede posibilitatea incheierii unui act de administrare asupra intregului bun cu acordul majoritatii cotelor parti din dreptul de proprietate, ca in cazul coproprietatii obisnuite. Un asemenea act ar fi posibil daca isi produce efectele in timp doar pentru intervalul de timp aferent cotelor parti din drept ce le revin acestora. [I. Lula, Observatii asupra reglementarii proprietatii periodice in noul Cod civil in Noile Coduri ale Romaniei. Studii si cercetari juridice, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011, p. 161]

La proprietatea periodica nu se poate pune problema aplicarii regulii unanimitatii, nici aceea a mandatului tacit sau a gestiunii de afaceri, deoarece titularii actioneaza fiecare in nume si in interes propriu. [I. Lula, Observatii asupra reglementarii proprietatii periodice in noul Cod civil in Noile Coduri ale Romaniei. Studii si cercetari juridice, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011, p. 162]