Art. 691. Obligatia de despagubire si excluderea

(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul capitol atrage plata de despagubiri.

(2) In cazul in care unul dintre coproprietari tulbura in mod grav exercitarea proprietatii periodice, acesta va putea fi exclus, prin hotarare judecatoreasca, la cererea coproprietarului vatamat.

(3) Excluderea va putea fi dispusa numai daca unul dintre ceilalti coproprietari sau un tert cumpara cota-parte a celui exclus.

(4) In acest scop, se va pronunta, mai intai, o incheiere de admitere in principiu a cererii de excludere, prin care se va stabili ca sunt indeplinite conditiile excluderii, incheiere care va putea fi atacata cu recurs pe cale separata.

(5) Dupa ramanerea definitiva a incheierii de admitere in principiu, in absenta intelegerii partilor, se va stabili pretul vanzarii silite pe baza de expertiza. Dupa consemnarea pretului la institutia de credit stabilita de instanta, se va pronunta hotararea care va tine loc de contract de vanzare-cumparare.

(6) Dupa ramanerea definitiva a acestei hotarari, dobanditorul isi va putea inscrie dreptul in cartea funciara, iar transmitatorul va putea sa ridice suma consemnata la institutia de credit stabilita de instanta.

Desi textul nu exprima ca atare, este posibil ca odata cu cererea de excludere, coproprietarul care a suferit vatamarea sa solicite, daca este cazul, si obligarea celui vinovat – a carui excludere o solicita – la plata de daune interese. Suma ar putea fi compensata – total sau partial – cu pretul vanzarii, daca cel vatamat cumpara cota-parte. [A.G. Uluitu in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 238]

In cazul in care nu se gaseste un cumparator, nu se va putea aplica sanctiunea excluderii, chiar daca tulburarea este deosebit de grava. In aceasta situatie, se vor putea acorda numai despagubiri pentru repararea pagubelor suferite de ceilalti titulari. [I. Adam, Drept civil, Teoria generala a drepturilor reale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 417]