Art. 693. Notiune

(1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

(2) Dreptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precum si prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

(3) Superficia se poate inscrie si in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului fond a transmis exclusiv constructia ori a transmis terenul si constructia, in mod separat, catre doua persoane, chiar daca nu s-a stipulat expres constituirea superficiei.

(4) In situatia in care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate inscrie pe baza renuntarii proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, in favoarea constructorului. De asemenea, ea se poate inscrie in favoarea unui tert pe baza cesiunii dreptului de a invoca accesiunea.

Dreptul de superficie nu poate fi constituit prin hotarare judecatoreasca (per adjudecationem), pentru ca instanta de judecata nu are posibilitatea sa dezmembreze dreptul de proprietate in lipsa unui text expres de lege. [S. Cercel in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 752]

In lipsa unei dispozitii legale, a unui legat sau in masura in care conditiile prescriptiei achizitive nu sunt indeplinite, existenta unei conventii intre proprietarul terenului si persoana care a edificat constructiile este indispensabila pentru a obtine dreptul de superficie. Asadar, simplul fapt de a ridica constructii, chiar de buna credinta, in lipsa unui acord, nu conduce la obtinerea unui drept real de superficie, titularul constructiilor neputand dobandi decat o simpla creanta impotriva proprietarului terenului. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV a Civila, Decizia civila nr. 225/04.02.2014, portal.just.ro]

Dreptul de superficie este acel drept real ce constă în dreptul de proprietate pe care-l are o persoană denumită superficiar asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări care se află pe terenul aparţinând altuia, teren cu privire la care superficiarul capătă un drept de folosinţă.
Dreptul de superficie poate fi dobândit prin convenţie, legat, uzucapiune sau lege. Simplu fapt de a ridica construcţia pe terenul altora, cu toată buna-credinţă, nu ar putea constitui un drept de superficie în beneficiul constructorului, în lipsa unuia din cele patru elemente menţionate anterior. Constituirea dreptului de superficie presupune un acord prealabil sau concomitent cu ridicarea construcţiei pe terenul stăpânit în beneficiul superficiarului, astfel încât tribunalul nu se poate substitui intenţiei părţilor…asupra constituirii unui asemenea dezmembrământ al dreptului de proprietate.
De asemenea, nici aparenţa de drept nu intră în categoria acţiunilor şi faptelor care ar putea justifica dreptul de superficie, iar o ingerinţă în dreptul părţilor nu are bază juridică în dreptul român. [Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia nr. 39/2012, portal.just.ro]