Art. 697. Evaluarea prestatiei superficiarului

(1) In cazul in care superficia s-a constituit cu titlu oneros, daca partile nu au prevazut alte modalitati de plata a prestatiei de catre superficiar, titularul dreptului de superficie datoreaza, sub forma de rate lunare, o suma egala cu chiria stabilita pe piata libera, tinand seama de natura terenului, de destinatia constructiei in cazul in care aceasta exista, de zona in care se afla terenul, precum si de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosintei.

(2) In caz de neintelegere intre parti, suma datorata proprietarului terenului va fi stabilita pe cale judecatoreasca.

Potrivit alin. (2) al art. 697, in caz de neintelegere intre parti, suma datorata proprietarului terenului va fi stabilita pe cale judecatoreasca. Desi textul nu prevede acest lucru, instanta va stabili suma datorata de superficiar tinand cont de dispozitiile alin. (1) al aceluiasi articol; astfel, in lipsa unei intelegeri a partilor in acest sens, prestatia superficiarului va putea fi stabilita doar sub forma de rate lunare, si nu intr-o singura prestatie. Instanta va avea in vedere chiria stabilita pe piata libera, luand in considerare criteriile instituite de art. 697 alin. (1) NCC. Intrucat obligatia superficiarului consta in prestatii succesive, sunt aplicabile prevederile art. 2526, prescriptia dreptului la actiune al proprietarului imobilului incepe sa curga de la data la care fiecare prestatie devine exigibila. [F. Morozan in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 1006]