Art. 698. Cazurile de incetare a superficiei

Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciara, pentru una dintre urmatoarele cauze:
a) la expirarea termenului;
b) prin consolidare, daca terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane;
c) prin pieirea constructiei, daca exista stipulatie expresa in acest sens;
d) in alte cazuri prevazute de lege.

Pieirea constructiei poate determina stingerea dreptului de superficie, daca partile au prevazut o asemenea solutie in actul constitutiv, indiferent daca pieirea este fortuita sau culpabila – ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Pe de alta parte, a contrario, daca nu s-a stipulat expres in aces sens, pieirea constructiei nu atrage stingerea dreptului de superficie, iar titularul sau este indreptatit a reconstrui. Vor fi aplicabile dispozitiile art. 695 alin. (2) si (3) NCC, in sensul ca trebuie sa respecte forma initiala a constructiei. De asemenea, el nu poate creste, cu aceasta ocazie (dar poate micsora), suprafata de teren aferenta si necesara exploatarii constructiei, pentru ca ar impovara situatia nudului proprietar. Se poate spune ca, prin pieirea constructiei, superficia imbraca forma incipienta si continua sa existe, in conditiile actului constitutiv, pana la expirarea termenului. [S. Cercel in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 758]