Art. 704. Constituirea uzufructului

(1) Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevazute de lege, dispozitiile in materie de carte funciara fiind aplicabile.

(2) Uzufructul se poate constitui numai in favoarea unei persoane existente.

Intrucat uzufructul este susceptibil de posesie, rezulta ca acest dezmembramant al dreptului de proprietate poate fi dobandit si prin uzucapiunea tabulara, extratabulara sau mobiliara, desigur, in masura in care posesia exercitata a fost corespunzatoare dreptului de uzufruct, iar nu dreptului de proprietate. Spre exemplu, un neproprietar constituie un drept de uzufruct asupra unui imobil in favoarea unei persoane care este de buna-credinta si care isi inscrie acest drept in cartea funciara, astfel incat, potrivit art. 931 NCC, dupa exercitarea unei posesii utile timp de cinci ani de la momentul inregistrarii cererii de inscriere, dreptul de uzufruct nu mai poate fi contestat. Printr-un rationament asemanator, se ajunge la solutia potrivit careia dreptul de uzufruct asupra unui bun mobil poate fi dobandit si prin aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitiilor inscrise in art. 937 NCC. [G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 144]

In privinta persoanei fizice, aceasta dispozitie poate fi corelata cu cea cuprinsa in art. 36 NCC, care recunoaste posibilitatea dobandirii de drepturi de catre copilul conceput, cu conditia ca acesta sa se nasca viu, potrivit adagiului infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eius agitur, dreptul de uzufruct se poate naste in favoarea copilului conceput, cu conditia ca acesta sa se nasca viu. In sitiatia persoanei juridice, art. 704 alin. (2) NCC are a fi raportat la prevederile art. 205 alin. (3) NCC potrivit cu care, chiar daca persoana juridica supuse inregistrarii vor avea capacitatea de a avea drepturi si obligatii de la data inregistrarii lor, ele putea sa dobandeasca drepturi si sa isi asume obligatii chiar pana la inregistrare, respectiv, de la data actului de infiintare, dar numai in masura necesara pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil. [C. Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2013, p. 268]