Art. 707. Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructului

Uzufructul poarta asupra tuturor accesoriilor bunului dat in uzufruct, precum si asupra a tot ce se uneste sau se incorporeaza in acesta.

Din redactarea textului s-ar parea ca regulile art. 707 NCC se aplica numai in situatia uzufructului constituit prin act juridic. In realitate, nu exista niciun impediment ca acestea sa se aplice indiferent de modul de constituire a uzufructului. [S. Cercel in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 767]