Art. 719. Alte drepturi ale uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructului

Uzufructuarul poate lua din paduri araci pentru vii; poate, de asemenea, lua produsele anuale sau periodice ale arborilor, cu respectarea folosintei obisnuite a proprietarului, in limitele dispozitiilor legale.

Nu este vorba numai de aracii pentru viile care fac obiectul uzufructului, dar si de cei necesari pentru pomii roditori sau alte plante de gradina (fasole, mazare etc), chiar daca textul nu prevede expres aceasta posibilitate (ubi eadem est ratio, eadem lex esse debet). [S. Cercel in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 780]