Art. 723. Inventarierea bunurilor

(1) Uzufructuarul preia bunurile in starea in care se afla la data constituirii uzufructului; acesta nu va putea intra insa in posesia lor decat dupa inventarierea bunurilor mobile si constatarea starii in care se afla imobilele, cu exceptia cazului in care uzufructul unui bun mobil este dobandit prin uzucapiune.

(2) Inventarul se intocmeste numai in prezenta nudului proprietar ori dupa notificarea acestuia.

Obligatiile uzufructuarului tin de nasterea acestuia prin act juridic, ele sunt incompatibile cu eventuala dobandire a uzufructului prin uzucapiune, oricat de teoretica ar fi aceasta posibilitate. [C. Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2013, p. 276]