Art. 731. Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit

Uzufructuarul si nudul proprietar nu sunt obligati sa reconstruiasca ceea ce s-a distrus datorita vechimii ori dintr-un caz fortuit.