Art. 733. Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor in caz de litigiu

(1) Uzufructuarul suporta toate sarcinile si cheltuielile ocazionate de litigiile privind folosinta bunului, culegerea fructelor ori incasarea veniturilor.

(2) Daca bunul este asigurat, pe durata uzufructului primele de asigurare sunt platite de uzufructuar.