Art. 754. Alte dispozitii aplicabile

Dispozitiile prezentului capitol se completeaza, in mod corespunzator, cu cele privitoare la uzufruct.