Art. 762. Servitutile pozitive si negative

(1) Servitutile sunt pozitive sau negative.

(2) Servitutile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului dominant exercita o parte din prerogativele dreptului de proprietate asupra fondului aservit, cum ar fi servitutea de trecere.

(3) Servitutile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului aservit este obligat sa se abtina de la exercitarea unora dintre prerogativele dreptului sau de proprietate, cum ar fi servitutea de a nu construi.

Dupa obiect, servitutile sunt pozitive si negative (…)
Si aceata clasificare prezinta importanta din perspectiva posibilitatii dobandirii prin uzucapiune, intrucat, potrivit art. 763 C. civ., prin uzucapiunea tabulara, reglementata de art. 931 C. civ., poate fi dobandita orice servitute, iar prin uzucapiunea extratabulara, reglemetata de art. 930 C. civ., pot fi dobandite numai servitutile pozitive. [D.E. Ungureanu in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 306]

Prin natura lor, dar si prin prisma regulilor logicii, servitutile negative sunt servituti neaparente, intrucat ele obliga tocmai la a nu face ceva care ar putea fi vizibil pentru lumea exterioara. Dar daca toate servitutile negative sunt neaparente, sunt si toate servitutile neaparente negative? Servitutea de trecere pentru care nu exista semne vizibile in exterior este o servitute neaparenta, insa ea nu este si negativa, intrucat exercitarea ei presupune tocmai o actiune din partea proprietarului fondului dominant, respectiv trecerea pe fondul aservit. Prin urmare, raspunsul la intrebarea anterioara trebuie sa fie negativ. [C. Dragusin, Comentariile Codului Civil. Posesia. Uzucapiunea, Editura Hamangiu 2012, p. 121]