Art. 763. Dobandirea servitutii prin uzucapiune

Prin uzucapiune tabulara poate fi dobandita orice servitute, iar prin uzucapiune extratabulara pot fi dobandite numai servitutile pozitive.

Interpretand per a contrario textul art. 763 NCC, servitutile negative nu pot fi dobandite pe calea uzucapiunii extratabulare, insa pot fi dobandite pe calea uzucapiunii tabulare. [C. Dragusin, Comentariile Codului Civil. Posesia. Uzucapiunea, Editura Hamangiu 2012, p. 121]