Art. 764. Alte dispozitii aplicabile

Modul de exercitiu al servitutii se dobandeste in aceleasi conditii ca si dreptul de servitute.