Art. 77. Prelucrarea datelor personale

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai in cazurile si conditiile prevazute de legea speciala.

Intr-o definitie foarte generala, datele cu caracter personal inseamna orice informatie referitoare la imprejurarile personale sau materiale ale unei persoane fizice. Ele sunt semne fixate pe un suport de date si reprezinta o informatie care poate fi atribuita unei persoane. Sunt mai multe feluri de date, inclusiv cele constituite din sunete si imagini. Daca in cazul datelor accentul cade asupra formei in care ele sunt stocate, in cazul informatiilor accentul cade pe continut. Desigur, datele cu caracter persoanle sa refera, in primul rand, la persoanele fizice, dar ele isi pot extinde domeniul si pentru persoanele juridice, cu conditia ca nicio dispozitie a dreptului comunitar sa nu impiedice acest lucru. [O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele in reglementarea noului Cod Civil, Editura Hamangiu 2013, pp. 78-79]