Art. 770. Cauzele de stingere a servitutilor

(1) Servitutile se sting pe cale principala prin radierea lor din cartea funciara pentru una dintre urmatoarele cauze:
a) consolidarea, atunci cand ambele fonduri ajung sa aiba acelasi proprietar;
b) renuntarea proprietarului fondului dominant;
c) ajungerea la termen;
d) rascumpararea;
e) imposibilitatea definitiva de exercitare;
f) neuzul timp de 10 de ani;
g) disparitia oricarei utilitati a acestora.

(2) Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului aservit, daca servitutea este contrara utilitatii publice careia ii va fi afectat bunul expropriat.

Desi nu sunt prevazute expres de lege, pot constitui cauze de stingere a dreptului de servitute si: pieirea fondului aservit; desfiintarea titlului de proprietate al celui ce a constituit servitutea sau al celui in folosul caruia s-a constituit servitutea; desfiintarea titlului prin care s-a constituit servitutea. [G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 162]