Art. 776. Partile contractului de fiducie

(1) Orice persoana fizica sau juridica poate fi constituitor in contractul de fiducie.

(2) Pot avea calitatea de fiduciari in acest contract numai institutiile de credit, societatile de investitii si de administrare a investitiilor, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de asigurare si de reasigurare legal infiintate.

(3) De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici si avocatii, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Avand in vedere ca textul nu distinge in mod expres, consideram ca poate avea calitatea de constituitor orice persoana fizica sau juridica (cu sau fara scop lucrativ), de nationalitate romana sau straina. [G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 166]

In momentul in care inceteaza calitatea de avocat sau notar public, pentru motivele prevazute de legislatia speciala care guverneaza aceste corpuri profesionale, inceteaza si calitatea de fiduciar. Credem, de asemenea, ca avocatul sau notarul public care au calitate de fiduciar isi pierd aceasta calitate si in situatia in care sunt suspendati din profesie in conditiile legii speciale. Intr-o astfel de situatie, devin aplicabile, pentru identitate de ratiune, dispozitiile art. 788 NCC. [R. Constantinovici in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 825]

In privinta transferului de drepturi si bunuri facut de constituitor, obiectul transferului trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru orice act translativ de proprietate (sau al unui alt drept): lucrul sa existe (in prezent sau in viitor), sa se afle in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, licit, posibil, constituitorul sa fie titularul dreptului (bunului) transmis. Legea nu distinge si nici nu limiteaza in vreun fel obiectul transmisiunii, in sensul ca acesta trebuie sa apartina integral constituitorului ori acesta ar putea detine doar o cota-parte ideala din bunul transmis.
Intrucat coproprietarul are deplina libertate de a dispune de cota sa parte, nu vedem motivele pentru care o asemenea instrainare nu s-ar putea face chiar cu titlu fiduciar. Desigur, in perspectiva probabila a unui partaj, s-ar putea stabili clar in contractul de fiducie conditiile in care fiduciarul ar putea incheia partajul in interesul beneficiarului fiduciei, Mai mult, din interpretarea art. 786 alin. (1) NCC, deducem ca obiectul transmisiunii nu trebuie sa fie in mod obligatoriu liber de orice sarcini, el poate fi ipotecat, gajat in interesul unor creditori ai constituitorului. Acesti creditori pot urmari bunurile transmise fiduciar daca garantiile lor reale au fost constituite si au devenit opozabile anterior stabilirii fiduciei. [I. Popa in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 1097]